Podelite i vi vaše slike, podatke i porodično sećanje! Javite se!

Биљана Жижић

Ilija - Radivoje - Pavić - Kojadin - Pavle - Dragoljub - Biljana

Biljana Žižić, udato Sinanović, od oca Dragoljuba, rođena je 1957. godine u Beogradu.

Sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije.

Na funkciji sudije Petog opštinskog suda u Beogradu bila je od 1987. godine do 1995. godine, a sudije Okružnog suda u Beogradu od 1995. godine do 2009. godine. Sudija je u krivičnoj materiji.

Objavila je više radova u stručnim publikacijama i časopisima – Bilten Vrhovnog kasacionog suda i Tužilačka reč, zatim u publikacijama i izdanjima Pravosudne akademije u Beogradu i Javnotužilačke organizacije u Beogradu. 

 


Biljana Sinanović