Крсто Жижић

Планинар Крсто Жижић

Selo Strug

Дрека Жижић

Споменик у Милошевићима

Sinovi Petra

Завишина грана Жижића

Изворни родослов - Завишина грана.

Грана породичног стабла Жижић: Илија - Завиша

Завиша - Раде - Милован - Дрека (1878-1941) - Раде

Раде отишао у Америку; синови Иван и Милан.

Завиша - Раде - Милован - Дрека (1878-1941) - Вукосав (1921-1990)

Вукосав, синови Крсто (1942-2015), Миљан и Мићун (1948-1995).

Завиша - Раде - Милован - Дрека (1878-1941) - Марко

Марко је отац кошаркаша Рајка Жижића.

Завиша - Раде - Милован - Дрека (1878-1941) - Манојло (1927-1968)

Манојло: син Милован-Мијо у Београду, Томислав је живео у Никшићу (1957-2017).

Завиша - Раде - Милован - Дрека (1878-1941) - Радуле

Радуле се преселио у Београд. Синови Бранко и Зоран.