Rodoslov

Rodoslov Žižića je sa velikom pažnjom i ogromnim trudom razvio, zapisao i godinama održavao Milovan Žižić. U ime cele porodice izražavamo duboku zahvalnost Milovanu za ogromnu požrtvovanost i posvećenost ovom zahtevnom a za sve nas dragocenom poslu. Milovan je zabeležio i sakupio veliku građu o porodici, koja je ostala brižljivo čuvana. Po Milovanovoj smrti brigu o ovoj građi su preuzeli Milovanova kćerka Olivera i Duško Žižić iz Nikšića.

Precizan rodoslov postoji od davne prošlosti, i samog početka porodice i nastanka prezimena Žižić. U osnovnom rodoslovu su pretežno beležena imena muških glava, iako je Milovan beležio podatke o majkama, suprugama i ćerkama, i devojačkim prezimenima.
Rodoslove koje objavljujemo ovde su napravljeni od strane Milovana Žižića. Zahvaljujemo Oliveri Žižić, Marinku Žižiću i Igoru Žižiću na dokumentima!

Rodoslove možete preuzeti: "Rodoslov Žižića 1" i "Rodoslov Žižića 2".

rodoslov-žižića