Mijatovi sinoviBracan (Jusa) Žižić
Ilija - Mijat - Stanoje - Bracan (Jusa)

Bracan Jusa Žižić bio je poznat crnogorski ratnik. Često je ratovao sa Turcima i džeferdarom u ruci branio je svoju zemlju i stado ovaca u Mekim dolima na obroncima planina Vojnika i Krnova. U jednom okršaju Turci ga zarobe i po kazivanju drugih odvedu u Travnik gdje nabijen na kolac umire u najvećim mukama.

Radovan Milutinov Žižić (1870. god. Miloševići)
Ilija - Mijat - Stanoje - Bracan (Jusa) - Milutin - Radovan

Radovan je sa Novkom Vukotić imao sedmoro djece, pet sinova i dvije kćerke: Drago, Niko, Vidoje, Darinka, Sofija, Stanoje, Neđeljko. Zbog siromaštva i opstanka, porodica Radovana Žižića preseljava se 1920. godine u Leskovac. Tamo ostaje devet godina. U to vrijeme harale su razne bolesti i epidemije, te se porodica vraća u svoj Drobnjak, selo Miloševići. Radovan Žižić umire za vrijeme II svjetskog rata. Poslije II svjetskog rata, Novka vraćajući se od Vukotića iz Prage smrzava se na Ošljoj kosi.

1. Najstariji sin Drago (1896-1929), neženjen umire mlad i sahranjen je u Miloševićima. Bio je akademac i podoficir Vojske Kraljevine Jugoslavije.

2. Niko je rođen 1899. godine u Miloševićima. Oženio se 1937. sa slavonkom Milisavkom Radanović, rođene 1912. godine. Radio je kao žandarm u Dalju  kod Osijeka, Gospiću i u Zaboku-Zagorje. Kada je počeo II svjetski rat, Niko se vraća u Bijelo Brdo, kod Osijeka. Po kazivanju drugih bio je u zatvoru u Zemunu, kojeg su držale ustaše. Tamo je ubijen 1941. godine. Niku se u braku sa Milisavkom godine 1939. rodio sin Stanislav koji je umro kao beba od 3 mjeseca i sahranjen je u Bijelom Brdu u grobnici zajedno sa Milisavkinim roditeljima.

3. Vidoje bio je, takođe, akademac i podoficir Vojske Kraljevine Jugoslavije. Po pričanju ranjen je u toku drugog svjetskog rata u borbama kod Kragujevca. Od zadobijenih rana umro je u Vojnoj bolnici - Kragujevac. Sahranjen je na Vojnom, češkom groblju u Kragujevcu. Nije se ženio.

4. Kćerka Darinka (1904-1928), pazila je i njegovala svog bolesnog brata Draga, te se i ona razboljela i mlada umrla. Nije se udavala.

5. Kćerka Sofija umrla je još kao dijete.

6. Stanoje je rođen 1897, a umro 1984. godine u Miloševićima. Učesnik je I i II svjetskog rata. Kao omladinac i dobrovoljac učesnik je čuvene Mojkovačke bitke 1916. godine. Ženio se dva puta. Sa prvom ženom Marom imao je sina Vladetu. Mara i mali sin Vladeta umiru. Sahranjeni su u Miloševićima. Po drugi put ženi se sa Vidosavom Golović. Sa njom nije imao potomstva.

Od sedmoro Radovanove i Novkine djece, danas postoji samo potomstvo od najmlađeg sina Neđeljka.

7. Najmlađeg sina Neđeljka (1911-2001), Novka je rodila u četrdesetoj godini života. Odrastao je u Leskovcu, gdje je završio osnovnu školu i nižu realnu gimnaziju. Poslije završene realke vraća se u svoj Drobnjak. Radio je kratko kao učitelj u Šavniku. Učesnik je NORa. Za vrijeme rata zatvaran je pod Bedem, u zloglasnom nikšićkom zatvoru. Bio je, u tadašnjoj Jugoslaviji član Kontrolne komisije za Crnu Goru. Poslije rata ide za Informbiro. Kada se vratio sa partijskog kongresa koji je održan u Beogradu, po direktivi u rodnom Drobnjaku proglašen je za državnog neprijatelja i izdajicu. Istjeran je iz Komunističke partije Jugoslavije, ostao je bez posla i proganjan je od tadašnjih vlasti. Pošto su sve partizanske kuće u Miloševićima spaljene od strane italijana i četnika, Neđeljko sa svojom familijom ostaje na goloj ledini. Neđeljko se oženio sa Savom rođ. 1919 godine, kćerkom Brajana-Kara i Milosave Nenezić. Sava je umrla 1989. a Neđeljko 2001. godine. U braku imaju petoro djece: Nataliju, Radojku, Draga, Tihomira i Miomira.

Neđeljko Radovanov Žižić (1911-2001.)
Ilija - Mijat - Stanoje - Bracan (Jusa) - Milutin - Radovan - Neđeljko

Sin Drago-Dragan Žižić, rođen je 1946. godine u Miloševićima. Osnovnu školu završio je u Miloševićima i osmogodišnju u Nikšiću. Srednju tehničku-građevinski smjer završio je u Titogradu, a prvi stepen građevinskog fakulteta u Subotici. Radio je u Nikšiću, Baru, Titogradu, Višegradu, Konjicu, Kalinoviku, Gradašcu, Modriči, Pećincima… Oženio se sa Ljeposavom Božović, od oca Milorada i majke Mare rođ. Radojević. Ljeposava je rođena 1951. godine u Dubrovskom i završila je srednju školu u Nikšiću. U braku sa njom ima četvoro djece, po starini Biljana, Nataša, Sava i Predrag.

Biljana, rođena je 1973. godine u Konjicu. Završila je srednju medicinsku školu, prostetičar u Titogradu. Bila je udata za Slavka Đokića, od oca Đola i majke Stanojke, rođenog 1961. godine u Morači. U braku sa Slavkom ima kćerku Đorđinu, rođenu 1996.godine u Nikšiću. Biljana živi i radi u Podgorici.

Đorđina je farmaceutski tehničar i student je francuskog jezika. Nataša je rođena u Foči 1975. godine. Srednju školu završila je u Nikšiću. Udata je za Ranka Bojanića, rođenog 1968. godine u Dugi, Vidrovan. Žive u Nikšiću. U braku imaju dva sina. Martin je rođen 1997. u Nikšiću. Učenik je srednje saobraćajne škole. Matija, rođen je u Nikšiću  2003. godine.

Sava je rođena 1983. godine u Nikšiću, gdje je završila i srednju školu. Udata je za Željka Papića iz Dubrovnika. Živi i radi u Herceg Novom.

Predrag, rođen je u Nikšiću, 1985. godine. Srednju školu završio je u Nikšiću. Studirao je pomorski menadžment u Kotoru.

Sin Tihomir-Tiho Žižić, rođen je 1949. godine na Kruševicama. Tehničku školu-elektro smjer završio je u Nikšiću. Elektrotehnički fakultet završio je u Sarajevu, a postdiplomske studije na Elektronskom fakultetu u Nišu. Magistar je računarske tehnike i informatike. Autor je nekoliko naučnih radova i učesnik je nekih međunarodnih i jugoslovenskih kongresa. Bio je oženjen sa Jelenom Svorcan, od oca Jove i majke Draginje, rođene 1951. g. u Konjicu. Tihomir je radio u Željezari i EPCG, a Jelena kao profesor u srednjoj školi. Sa njom ima dvoje djece Draganu i Radovana.

Dragana, rođena je  1978. godine u Nikšiću. Završila je gimnaziju i predškolsko vaspitanje. Udata je za Gorana Bulatovića, od oca Momčila i majke Draginje, rođenog 1973. godine u Podgorici. U braku ima troje djece: Jovanu i blizance Miu i Iliju. Jovana, rođena je u Podgorici 2000. godine. Ilija i Mia, rođeni su u Podgorici 2005. godine.

Radovan je rođen 1982. godine u Nikšiću. Završio je srednju školu u Nikšiću i prvi stepen pravnog fakulteta u Kragujevcu. Oženjen je sa Marijanom Jokić, od oca Borisava i majke Branke, 1981. godine u Peći. Marijana je završila Pravni fakultet u Kragujevcu. Žive u Nikšiću.

Tihomir je sada u braku sa Ljiljanom Nenezić, od oca Vladislava i majke Milice, rođene 1954. godine u Danilovgradu. Ljiljana je završila gimnaziju u Titogradu i matematički fakultet u Skoplju. Radi kao profesor matematike u Baru.

Sin Miomir-Mijo Žižić, rođen je 1952. godine u Miloševićima. Gimnaziju-matematički smjer završio je u Nikšiću. Građevinski fakultet, konstruktivni smjer završio je u Sarajevu. Radio je u Elektroprivredu CG, a sada je zaposlen u Vodovodu Nikšić. Bio je oženjen sa Milenkom Miljević, od oca Momčila i majke Dragice, rođene 1963. godine u Nikšiću. Milenka je završila Pravni fakultet u Titogradu. U braku imaju dva sina Miloša i Stefana. Miomir radi i živi u Nikšiću.

Miloš je rođen u Nikšiću,  1987. godine. Gimnaziju je završio u Nikšiću. Fakultet i specijalizaciju iz informacionih tehnologija završio je u Podgorici. Živi i radi u Podgorici.

Stefan, rođen je 1992. godine u Nikšiću. Gimnaziju je završio u Nikšiću. Student je Pravnog fakulteta u Podgorici.

Kćerka Natalija-Nada, rođena je 1942. godine u selu Miloševići. Natalija je još kao dijete u pelenama, sa majkom Savom 1943. godine zatvarana skoro mjesec dana u četničko-italijanskom zatvoru u Šavniku. Osnovnu školu završila je u Miloševićima, osmogodišnju i trgovačku u Nikšiću. Udaje se za Rajka Bakića (1935-2007), od oca Miloša i majke Steve rođ. Bulatović, rođenog u selu Ravni, Kolašin. Rajko je završio višu školu u Sarajevu i Pravni fakultet u Titogradu. Radio je u MUP-u Nikšić. Imaju dva sina Veselina i Ratka.

Veselin je rođen 1965. godine u Nikšiću. Završio je Ekonomski fakultet u Titogradu. Bio je oženjen sa Valentinom Joksimović, od oca Ostoje i majke Novke, rođene 1973. godine u Bijelom Polju. Penzioner je i živi u Nikšiću.

Ratko je rođen 1968. godine u Nikšiću. Završio je Mašinski fakultet u Podgorici. Oženjen je sa Natašom Lazarević, od oca Slavka i majke Dragice, rođene 1972. godine u Nikšiću. Završila je fakultet - tehnologija u Podgorici. Žive i rade u Nikšiću. U braku imaju dvoje djece (blizance), Časlava i Kristinu, rođene 2000. godine  u Nikšiću.

Kćerka Radojka-Bula, rođena je 1944. godine u Miloševićima, Šavnik. Osnovnu školu završila je u Miloševićima. Udata je za Đorđija Banićevića, od oca Joša i majke Mitrane rođ. Krivokapić, rođenog 1937. godine u Cucama. Đorđije je radio u Željezari, a sada je penzioner. Živi sa porodicom u Nikšiću. Imaju četvoro djece, po starini Nevenku, Vjeru, Janka i Slavicu.

Nevenka rođena je 1965. godine u Nikšiću. Završila je srednju školu. Udata je za Veselina Kovačevića,od oca Mila i majke Milijane, rođenog 1962. godine. Veselin je penzioner i žive u Nikšiću. U braku imaju tri sina Milana, Dragana i Ivana. Milan je rođen 1985. godine u Nikšiću. Oženio se sa Zlatijom Backović, rođenom 1987. god. Sa njome ima dvoje djece: sina Dejana, rođenog 2010. i kćerku Kristinu rođenu 2013. godine. Žive i rade u Tivtu. Dragan rođen je 1987. godine u Nikšću. Oženio se sa Anđelom Stanjević, rođenom 1991. godine. U braku imaju dvije kćerke Anastasiju (2011) i Helenu (2014). Žive u Nikšiću. Sin Ivan, rođen je u Nikšiću 1991. godine. Nije oženjen. Radi i živi u Tivtu.

Vjera je rođena 1969. godine u Nikšiću. Završila je srednju školu. Živi i radi u Podgorici. Bila je udata za Miška Šćekića, od oca Spasoja i majke Mike iz Femića Krša. Sa njime ima dvoje djece: Katarina je rođena 1988. godine. Završila je fakultet u Kotoru. Udata je za meksikanca Felipe Hasinto Lopez Kanta. Živi u Gvadalahari, Meksiko. Pavle je rođen 1992. godine. Student je Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici.

Janko rođen je 1971. godine  u Nikšiću. Završio je srednju školu. Bio je oženjen sa Ljiljanom Kuč, rođenom 1976. godine. U braku sa njom ima dva sina: Srđan, rođen 1992.godine i Jovan, rođen 1995. godine u Nikšiću. Janko je sada u braku sa Tanjom Vujović, od oca Zorana i majke Snežane, rođene 1986. godine u Beranama. Imaju sina Matiju rođenog 2012. godine u Nikšiću.

Slavica rođena je 1980. godine u Nikšiću. Udata je za Gorana Lekovića, od oca Milete i majke Đuke, rođenog 1970.g. u Bijelom Polju. Imaju troje djece. Jelena je rođena 1999.godine u Podgorici. Stefan je rođen 2001. godine u Podgorici. Ivana rođena je 2006. godine u Podgorici. Žive i rade u Podgorici.