Radivojevi sinoviRadivoje Žižić
Ilija - Radivoje: sinovi Spasoje, Veljko, Vule

Vule Žižić
Ilija - Radivoje - Vule - Pavić

Pavić Žižić
Ilija - Radivoje - Vule - Pavić

Pavle Žižić
Ilija - Radivoje - Vule - Pavić - Kojadin - Pavle

Tomaš Žižić
Ilija - Radivoje - Vule - Pavić - Kojadin - Stanko - Tomaš

Živko Žižić
Ilija - Radivoje - Vule - Pavić - Kojadin - Vladislav - Živko

Zoran Žižić
Ilija - Radivoje - Vule - Pavić - Kojadin - Vladislav - Živko - Zoran

Ranko Žižić
Ilija - Radivoje - Vule - Pavić - Miloš - Veljko - Ranko

Podaci o porodici

Desetak godina po selidbi u Miloševiće, Vule, sa sinovima Neđeljkom i Pavićem, i Petar, sa sinovima Đorđem i Milovanom, sele se u Strug.

Vule Žižić je poznat junak i ratnik, opevan u pesmi Čardak Aleksića (Petar Petrović Njegoš), gde se opisuje čardak Žižića - ukrašen posečenim turskim glavama. Vule je živeo je u doba kada je posečen Smail-aga Čengić, a pesma opisuje potonji kazneni napad Turaka na čardake Aleksića i Žižića.

Na osnovu utvrđenih porodičnih podataka Neđeljko je ostao nastanjen u Strugu, gde je imao tri sina, Vukosava, Jovana i Milisava. Pavić se odselio u Polja kraj Mojkovca gde se nastavlja njegova porodična grana.

Iz Struga Vulov sin Pavić seli se u Polja kod Mojkovca, na zemlju koju je Pavić dobio na poklon od crnogorske vlade za izuzetne zasluge koje je učinio kada je 1861. godine posjekao čuvenog turskog junaka i velikog zulumćara Sinana Sviralu iz kolašinskog kraja.

Neđeljkovi sinovi - Vukosav, Jovan i Milisav

Ilija - Radivoje - Vule - Neđeljko - Vukosav - Jevrem - Branko
Od Jevrema je sin Branko. Branko ima tri sina (Vukosava, Borislava i Dragoljuba) i dvije ćerke (Anka i Branka). Vukosav ima dvije ćerke (Nađa i Gordana), Dragoljub ima ćerku Tijanu i sina Đorđija koji ima sina Pavla. Od Borislava su sin Ivan Žižić (Budva) i sestra Kalina. Anka (udato: ) ima sina Dejana i ćerke Bojanu i Sanju. Branka (udato prezime) ima sinove Miloša i Marka. Jevrem i supruga su sahranjeni u Strugu i kasnije mošti preseljene u Nikšić.
Podaci dobijeni od Ivana Žižića (Budva, d.r. 1991. god)

Pavićevi sinovi - Kojadin Žižić i Miloš Žižić
Ilija - Radivoje - Vule - Pavić - Kojadin
Kojadin je oženio Anđu Žugić, imali su sedmoro sinova: Marka, Stanka, Vladislava, Sava, Matiju, Pavla (najmlađi), i jednog sina koji je umro kao mali. Anđa Žugić je umrla na Pavlovom porođaju.

Po surovim starim običajima, pošto je Anđa umrla na porođaju, dete tako rođeno se očekivalo i samo da umre, možda zbog nemogućnosti da se vodi briga o njemu. Sprovodio se obred gde se dete podvlačilo ispod odra i mrtvog tela majke, kako bi i ono umrlo. Žena Miloševa, Ljubica, je sprečila da se Pavle podvlači ispod odra umrle majke, rekavši da će ona brinuti o njemu. Tako je Pavle ostao u životu.

Ilija - Radivoje - Vule - Pavić - Miloš
Miloš je oženio Ljubicu Cerović (Knežević). Imali su pet kćerki i jednog sina (Buja, Vukosava, Milojka, Zorka, Ksenija (Sena) i Veljka (Milovana). Veljko je rođen 27. X 1896. god. Veljkovo kršteno ime je Milovan. Zvali su ga samo Veljko, zbog običaja da se detetu da ime kojim bi se zavarala "Smrt". Ako bi "Smrt" slučajno došla po Milovana, našla bi da je tu samo Veljko, te bi dečak bio spašen i smrt bi ga zaobišla. Miloš je poginuo u boju sa Turcima.

Kojadinovi potomci:
Marko je oženio Mirunu Milenu Fuštić. Imali su dva sina i dve kćeri (Mile, Manojlo, Mita i Anđa.)
Stanko je oženio Cvijetu Redžić. Imali su sinove Tomaša (narodni heroj, ovde), Danila, i kćer Danicu (poginula u partizanima).
Vladislav je oženio Ilinku Tomović. Imali su sina Živka (ovde) i kćeri Jelu i Milku. (Ilinka Tomović se kasnije preudala za Gligorija Ašanina.)
Savo je umro u Americi, radio je u rudniku.
Sin Matija je oženio Stanu Ašanin. Imali su jednog sina Boška i kćeri Dragicu, Angelinu i Goricu.
Pavle Žižić (ovde) je oženio Milenu Nikolić iz Šapca.  Imali su dvoje dece, Ljubicu (dobila ime po Ljubici Cerović, udatoj za Miloša Žižića), rođ. [1927.] i Dragoljuba od koga je Biljana Žižić.

Miloševi potomci:
Buja, udata Anđelić. Kćerke Poleksija, Julka, Rosa, sin Vojin (streljan od strane četnika), kao i polubrat Aleksa.
Vukosava – poginula u Drugom svetskom ratu, ispred kuće.
Milojka, Zorka i Ksenija se nisu udavale.
Veljko (Milovan) Milošev (rođen: 27.X 1896. godine). Veljko je oženio Danicu Tomović (rođ. 1928 god.). Danica Tomović je od majke Stane Ivanović i oca Milivoja Tomovića, imala je braću Mališu i Dragišu. Veljko i Danica su imali tri sina i dve kćeri: Ranka, Radisava, Miloša, Ranku i Radisavu.