Dragojevi sinoviNeđeljko Žižić
Ilija - Dragoje - Niko - Neđeljko

Neđeljko je imao 4 sina: Radovan, Bojo, Milisav, Vasko.

Radovan Neđeljkov je imao 3 sina -
Milosav, Vladeta, Mijailo.

Milosav Radovanov Žižić
Ilija - Dragoje - Niko - Neđeljko - Radovan - Milosav

Milosav Radovanov je imao jednog sina Svetozara, a Svetozar ima tri sina: Veselin, Milosav i Borislav.

- Veselin Svetozarov ima jednog sina (Darko).
- Milosav Svetozarov dva sina (Zdravko i Slavko).
- Borislav Svetozarov ima jednog sina (Aleksandar).

Milisav Neđeljkov je imao Milovana i Filipa. Milovan je imao Dragana i Nenada (i još muške dece).

(Dobijeno od Aleksandra Žižića)

Rodoslove možete preuzeti: "Rodoslov Žižića 1" i "Rodoslov Žižića 2".

rodoslov-žižića