... Mile - Drago - Marko...

Braća Bogdan, Boško i Milovan

Hram Sv. Arhanđela

Crkva

Crkva sv. Arhanđela - Miloševići

Sinovi Petra

Petrova grana Žižića

Izvorni rodoslov - Petrova grana.

Grana porodičnog stabla Žižić: Ilija - Petar - Andrija

-

Petar - Andrija - Mile - Drago - Marko: sinovi Božo, Miloš i Bogdan

Braća Božo, Miloš i Bogdan Žižić, od oca Marka, su bili aktivni i istaknuti borci NOR-a od prvih ratnih dana. Božo i Miloš su uhvaćeni od strane neprijatelja i sprovedeni u Kolašin, gdje su osuđeni i strijeljani avgusta 1942. godine na Baricama. Bogdan Žižić se nalazio u Četvrtoj crnogorskoj brigadi, a poslije rata na odgovornim dužnostima u organima bezbijednosti u srezu. Bogdan je imao sinove Mićuna i Dragoljuba i kćeri Vidosavu i Dragicu (udato Ćorović).

Petar - Andrija - Mile - Drago - Miladin - Radomir - Velimir

Petar - Andrija - Mile - Drago - Miladin - Spasoje - sinovi Veljko, Miladin, Marko

Petar - Andrija - Milovan - Mitar - sinovi Radosav i Radisav

Petar - Andrija - Milovan - Milinko - sinovi Milan i Vlado