Milovan Žižić

Porodicna grana Milovana Zizica

Milovan Žižić (27.01.1921. – 14.03.2004.)

Ilija - Vujo - Perovan - Mitar - Đorđije - Miloš (Milika) - Milovan

Grana rodoslova Ilija-Vujo-Perovan, preuzmi: Nacrt i Rukopis

Milovan Žižić je rođen 27. januara 1921. godine u Miloševićima, Šavnik, Crna Gora. Tokom rata priključio se Durmitorskom odredu kao borac V bataljona. Kasnije ovaj odred ulazi u sastav IV crnogorske brigade. Nakon toga je bio borac Šeste crnogorske narodno oslobodilačke udarne brigade.

- Septembra 1944. prekomandovan u prateću četu Štaba primorske operativne grupe;
- Do 15. maja 1945. godine vršio je dužnost komesara bataljona, dopunske brigade, štab II armije;
- Sekretar SKOJ-a I čete I bataljona od maja 1942. godine.
- Sekretar SKOJ-a u pratećoj četi primorske operativne grupe.
- Član SKOJ-a bio je od 1942. godine.

Po završetku rata bio je oficir u JNA. Obavljao je službu širom zemlje: u Tuzli, Mostaru, Sarajevu, Slavonskoj Požegi i Nikšiću.

Nagrade i odlikovanja

Zbog izuzetnog zalaganja i hrabrosti u obavljanju postavljenih zadataka dobio je brojne ratne i mirnodopske medalje i nagrade:

- Medalja za hrabrost
- Orden za hrabrost
- Orden zasluga za narod
- Vojno odlikovanje Bugarske armije
- Medalju za desetogodišnji rad

Rad na rodoslovu porodice Žižić

Milovan Žižić je godinama sakupljao podatke o porodici Žižić. Podatke je prikupljao sa raznih strana, širom Jugoslavije, istražio veliki broj arhiva, upoznao se sa ogromnim brojem ljudi iz porodice i šire, susreo se sa mnoštvom pisanih izvora, i na taj način objedinio podatke koji su danas ostali porodici.

Osim podataka o porodici Žižić, po želji poznanika i prijatelja uradio je i porodična stabla još za neke porodice. Želju da im Milovan pomogne su izražavali njegovi prijatelji vidjevši sa kojim žarom i predanošću radi taj posao. Svima je izašao u susret i napravio rodoslove.

Ovaj posao je radio sa zadovoljstvom i predano, čemu svjedoče prepisi porodičnih stabala koje se nalaze u domovima njegovih bližih i daljih rođaka i poznanika širom svijeta. Rodoslovom Žižića se bavio do poslednjeg dana svoga života, kada je posebnu svesku "Rodoslova" spremio za brata.

Umro je 14. marta 2004. u Nikšiću gdje je i živio.