Obnova Hrama sv. Arhangela Mihaila

Hram je obnovljen 2009. godine, na sto godina od završetka izgradnje 1909. godine.

Projekat za obnovu crkve uradio je:
Žižić Petra Nikodin dipl.arh.

Organizacioni odbor za obnovu Crkve:
Žižić Manojla pok. Tomislav (bivši predsjednik)
Žižić Manojla Milovan predsjednik
Žižić Damjana Budo blagajnik
Žižić Svetozara Boro član
Žižić Milivoja Ranko član
Jošanović Jovana-Muja Petar član
Knežević Miloša Duško član

U cilju prikupljanja sredstava za obnovu Crkve organizovane su i guslarske večeri.
Organizatori guslarskih večeri su bili:
Žižić M. Tomislav, Žižić D.Vlado, Žižić D.Budo, Žižić S.Milija

Prilog za obnovu Crkve sv. Arhangela Mihaila u Miloševićima su dali:

AgroBonus(Zoran Šćepanović), Akmatović Džafer,
Anić Marko-Malme Švedska, Antena Bohor doo,
Adžić Miško-Malme Švedska, Baletić Radomir,
Baćović Vojin-Malme Švedska, Baćović Nikola-Malme Švedska,
Baćović Svetlana-Malme Švedska, Bijelić V.Jovan,
Bijelić V.Jovan, Bit d.o.o. Podgorica (Milinko Mitra Žižić),
Božović Branko-Malme Švedska, Božović Saša, Bojat-Žižić Milovana Radmila,
Bujevac Nemanja, Bukvić Fam-Malme Švedska, Bulatović Balša,
Vasiljević Aleksandar -Malme Švedska, Vasiljević Vera -Malme Švedska,
Vera Stanković-Malme Švedska, Vidaković Aleksandra-Malme Švedska,
Vidaković Goran -Malme Švedska, Vilotijević Jelena-Malme Švedska,
Vojinović Željko, Vojinović Zorica-Malme Švedska,
Vojinović Rade-Malme Švedska, Vujović Desa,
Vukosavljević Miroslavka-Malme Švedska, Vučinić Miloš,
Gvozdenović Ćana, Geos doo Podgorica (Žižić V.Tomo),
Glišić Fam-Malme Švedska, Gracin Peđa-Malme Švedska,
Dimitrijević Andrej-Malme Švedska, Dragojević Mara-Malme Švedska,
Dragosav Poleksić, Durutović Miodrag-Malme Švedska,
Dušanov Ana-Malme Švedska, Dušanov Dijana-Malme Švedska,
Dušanov Mladen-Malme Švedska, Đuranović Ruža-Malme Švedska,
Đuranović Smilja-Malme Švedska, Đurđevac Đuro,
Elmark Montenegro doo (Žižić Gojka Goran),
Žižić Adrijana, Žižić B.Milovan - Malme Švedska,
Žižić Blagoje, Žižić Blagoje, Žižić Blagote Milovan,
Žižić Božov Mihailo, Žižić Bojana, Žižić V.Krsto,
Žižić V.Milenko, Žižić V.Miljan, Žižić V.Nenad, Žižić V.Radenko,
Žižić V.Tomo, Žižić Vesko, Žižić Vinka - Malme Švedska,
Žižić Vladimir, Žižić-Vujović Branka, Žižić Damjana Budo,
Žižić Damjana Vlado, Žižić Damjanov Vlado, Žižić Danilo, Žižić Dara,
Žižić Dragan, Žižić Dragan, Žižić Dragana,
Žižić Željko, Žižić -Živković Stojanka, Žižić Zoran,
Žižić Zoran, Žižić Ilije Milić,
Žižić Jelena, Žižić Jelena, Žižić Lalov Veljko,
Žižić Luka, Žižić Luka-Sivac Kula,
Žižić Ljiljana, Žižić Ljjubisav,
Žižić M.Zoran, Žižić M.Milinko-Miloš
Žižić M.Mirko, Žižić M.Miro, Žižić M.Miro,
Žižić M.Predrag, Žižić M.Ranko, Žižić Malina Vojin,
Žižić Manojla Milovan, Žižić Manojla Tomislav,
Žižić Margita r.Bulatović, Žižić Marina,
Žižić Marina, Žižić Marinko, Žižić Milija,
Žižić Milovana Luka, Žižić Milovana Marina,
Žižić Milovana Marina, Žižić Milovana Marinko,
Žižić Milovana Olivera, Žižić Milorad, Žižić Miloša Ilija,
Žižić Miljan, Žižić Mirka Momir, Žižić Momir,
Žižić N.Tihomir, Žižić Natalija r.Krstajić,
Žižić Neđeljkov Miomir, Žižić Peđa, Žižić Petar,
Žižić Radojica, Žižić Radomir, Žižić Rajkić,
Žižić Ranko, Žižić Ratko, Žižić Robert,
Žižić S.Milija, Žižić Slobodan, Žižić Sloodana Milija,
Žižić Srđan, Žižić -Todorović Mila, Žižić.B.Vinka,
Zečević doo Nikšić, Zorić Savić porodica,
Ilić-Žižić D.Vojka, Jevdić Duško-Malme Švedska,
Jevdić Slavica-Malme Švedska, Jevtić Aco,
Jevtić Gojo, Jeklić Dragan, Jovović Jelena,
Jovović Predrag-Malme Švedska, Jovovič Svetlana-Malme Švedska,
Jokić Andrija-Malme Švedska, Jokić Božo,
Jorgić Milan-Malme Švedska, Jošanović Pero,
Jošanović Petar sa tetkama, Jugoslav -Malme Švedska,
Karadžić Ikonija, Kasalica Vlatko, Kasalica Lola-Malme Švedska,
Kasalica Milivoje-Malme Švedska, Kepčija Mirko -Malme Švedska,
Kilibarda Novo, Knežević Vido, Knežević Vido,
Knežević Predrag, Knežević Raca, Knežević Slobodana Vanja,
Knežević Srđan, Kovijanić Vuk, Kovijanić Mijodrag,
Kovijanić Petra Tomaš, Koki-Malme Švedska,
Kokot Dragica-Malme Švedska, Kokot Nikola-Malme Švedska,
Komunalno Šavnik, Koprivica Momo, Koroman Irena,
Kosorić Milka-Malme Švedska, Krstić Danijel-Malme Švedska,
Kujundžić K.Milan, Kulišić Željko-Malme Švedska,
Kulišić Suzana-Malme Švedska, Lakićević Zoran,
Lakićević Nebojša, Lalatović Darinka,
Makedonac Reca-Malme Švedska, Malkić Željko-Malme Švedska,
Markolinović Josip-Malme Švedska, Markolinović Slavko-Malme Švedska,
Milisav Stanković-Malme Švedska, Miličić Blagota,
Milović Dejan-Malme Švedska, Miljanić Miljan,
Ministarstvo vjera, Ministarstvo za ekonomski razvoj,
Miratin CG doo, Mirković Koviljka, Mitrović Dragan-Malme Švedska,
Mitrović Milojica, Mihailović Dalibor-Malme Švedska,
Mišković Zoran-Malme Švedska, Mont Vemri doo,
Moračanin Milan-Malme Švedska, MPM doo Podgorica,
Neksan doo(Davidović Daka), Nikčević Marko-Malme Švedska,
Ninković Dražen-Malme Švedska, Obradović Marija-Malme Švedska,
Obradović Nebojša-Malme Švedska, Ozrnići doo-Lalatović Mijo,
Ostojić Slobodan-Malme Švedska, Papan Pero,
Paspalj Zora-Malme Švedska, Paspalj Kosta-Malme Švedska,
Peković Dragan, Periz Goran-Malme Švedska,
Petrović Radivoje, Pižurica Bogdan, Pižurica Rade,
Pižurica Radomir, Podgorac Ljubiša-Malme Švedska,
Poleksić Dragan, Poleksić Dragoslav,
Popović Nada-Malme Švedska, Porodica Žižić Vidoja,
Porodica Žižić Ratka, Prelević Veljka Garo,
Puljkovac doo Šavnik (Striković Branko),
Radić Gojko-Malme Švedska, Radović Đurko,
Radović Jadranka, Radović Mijo, Radović Milka,
Radović Milorad, Radović Rada, Radonjić Željko,
Radonjić Željko, Radulović Ranko, Ristić Ivan,
Roganović Nenad, Roganović Nenad, Rubeža doo Nikšić,
Runjo Vlado, sveštenik Hadži Velimir Jovović, Simović Iko,
Simonović Miko, Stanišić Verica-Malme Švedska, Stanišić Vojo,
Stanišić Garo, Stanišić Jovan-Malme Švedska,
Stanišić Marko-Malme Švedska, Stanišić Nikola-Malme Švedska,
Stanišić Filip-Malme Švedska, Stanišić-Žižić B.Vera,
Stefanović Ratko-Malme Švedska, Stikić Konstantin,
Striković Zvezdana Rajko, Striković Milojica,
Tomanović Mićo, Tomašević Ratomir, Trgotehna doo (Žižić Gojka Dragan),
Tufegdžić Ivan, Filipović Ana, Filipović Branko i Vanja,
Filipović Branko, Filipović Branko, Filipović Vanja,
Filipović Vanja, Filipović Čedo, Filipović-Žižić S.Vanja,
HardNet doo (Žižić Gojka Duško),
Crkveni odbor sv Kirilo I Metodije-Malme Švedska,
Čejović Darko-Malme Švedska, Čurović Rajko,
Čurović Rajko, Šljivančanin Svetomir,
Šćepanović Dragutin, Šćepanović Petko,
Šćepanović Rajo, Šćepanović Šćepan,
Šuković Nebojša-Malme Švedska.